logga_svanstrom1 ok kopieraSvanströms TeleCom AB

                          

                                              

            

                            

                                                                        

                                                                                                       

    

 Till Kontakta oss formulär>   Till Beställning telefoner fasta o DECT>  

   
HEM
PRODUKTER
PARTNERS

<Till produkter    

MiVoice 400 Call Centre

Mervärde genom transparens

Syftet med ett callcenter är att ta hand om inkommande samtal så fort och proffsigt som möjligt.

Som regel bör 95 % av alla samtal besvaras inom de tre första ringsignalerna. MiVoice 400 Call Centre erbjuder olika alternativ och funktioner för att underlätta arbetsplaneringen för både handläggare och arbetsledare.

En lösning för alla behov

MiVoice 400 callcenterlösning är särskilt anpassad efter behoven hos små och medelstora företag.

Applikationen kan utökas när som helst och anpassas efter nya förhållanden, vilket gör MiVoice 400 Call Centre lika mångsidig som er företagsmiljö.

Mervärden

Utöver sina ordinarie arbetsuppgifter

sköter personalen ofta även telefonistfunktionen, särskilt på mindre företag.

Även här erbjuder MiVoice 400 Call Centre mervärden. Personalen kan växla mellan de olika uppgifter de ska utföra och ändå ha permanent tillgång till alla telefonifunktioner och hela prestandan hos kommunikationssystemet Aastra 400.

MiVoice 400 Call Centre är utformat för att vara lättanvänt, så att samtalsdirigeringen blir enkel att sköta.

Kostnadseffektivt och lättanvänt

MiVoice 400 Call Centre är även perfekt för företag som vill ha en kostnadseffektiv och lättanvänd callcenterlösning som går bortom vanlig samtalsdirigering.

Särskilda funktioner som statistikverktyget erbjuder  professionella funktioner för samtalsanalys, vilket hjälper till att

optimera arbetsfördelningen.

Andra funktioner som används efter

behov ger ökad transparens och proffsig kundservice på högsta nivå.

Så oavsett om ni har ett litet eller

medelstort företag erbjuder MiVoice 400 Call Centre alla funktioner som

behövs för professionell

kundservice och samtalshantering.

Alla onödigt komplexa funktioner är

borttagna för att ge enkel installation och hantering.

Individuella regler

Man kan sätta upp regler för hur samtalen dirigeras till kundservicepersonalen, baserat på deras olika ansvarsområden

och individuella expertis.

Samtalsdirigeringssekvensen kan

definieras på flera olika sätt:

* Linjärt enligt principen först in, först ut, dvs. samtalen kopplas till första lediga handläggare i den ordning de togs emot.

* Längsta vilotid, dvs. den  handläggare som har varit inaktiv längst tilldelas nästa samtal.

* CLIP-baserat, dvs. man kan ange VIPnummer eller nummergrupper som tilldelas handläggare med särskild expertis (t.ex. språkkunskaper).

* Senaste handläggare, dvs.  samtalen dirigeras om möjligt till den person kunden senast pratade med.

 Call Centre Supervisor

Call Centre Supervisor (CCS) är en viktig del av callcenterlösningen.

Den innehåller tre underavdelningar för arbetsledare:

Integrerad informationstavla:

Aktuell servicenivå visas konstant på en central bildskärm. Detta hjälper handläggarna att handla självständigt, ta ansvar och planera sina raster. Det motiverar dem även att vara extra effektiva när det är hög belastning på linjerna.

Onlinerapporter:

Visar callcentrets aktuella status och

prestanda för hela systemet eller valda delar på ett sätt som påminner om informationstavlan, men mycket mer detaljerat. Här kan arbetsledaren även gå in direkt och vidta korrigerande

åtgärder, som att inkludera fler handläggare, återkalla handläggare från rast etc.

Offlinerapporter:

Genererar dagliga, veckovisa och  månatliga rapporter med en knapptryckning – med samtalsvolymer

och servicenivå så att man kan mäta resultat mot mål. Rapporterna kan även innehålla analyser av enskilda  handläggares resultat, som  genomsnittlig svarstid, samtalslängd och tid för samtalssammanfattning.

  

Fördelar

Professionell samtalsdirigering baserat på:

De olika handläggarnas ansvarsområden och expertis

Uppringarens nummer (CLIP) (t.ex. landskod och riktnummer)

Jämn arbetsfördelning mellan handläggarna

Dirigering till senaste handläggare

* Arbetsledarfunktioner för att styra agenternas arbetsbelastning samt för planering på medellång sikt och optimering av antal agenter

* Hög tillförlitlighet med nöddirigering för att säkra verksamhetskritiska kommunikationsområden

* Integrerade verktyg för online- och  offlinedataanalys (samtalsdistribution, samtalslängd, tid för samtalssammanfattning etc.)

* Flexibla utbyggnadsmöjligheter

* Mycket för pengarna

Framtidssäker, skyddad investering

* Förbättrad kundnöjdhet och

kundlojalitet

Call Centre Supervisor

Via CCS kan arbetsledaren ta fram precisa statistiska utvärderingar

och analyser, vidta åtgärder för att förbättra arbetsflödet

på callcentret och planera för vilket handläggarbehov som kommer att finnas.

Med de integrerade applikationerna för statistik och administration

har arbetsledaren total kontroll över callcentret, både vad gäller daglig drift, planering på medellång sikt och optimering.

Professionell samtalshantering är en viktig framgångsfaktor

för att skapa och upprätthålla lönsamma affärsrelationer.

Genom att använda innovativa callcenterlösningar kan företag

förbättra konkurrenskraften och ta fler marknadsandelar.

Optimera tillgängligheten på ett kostnadseffektivt sätt

MiVoice 400 Call Centre är ett kostnadseffektivt alternativ till

några av de dyrare  callcenterlösningarna.

Lösningen kompromissar inte med professionalismen.

Tvärtom har MiVoice 400 -lösningen skräddarsytts för att särskilt uppfylla kraven hos små och medelstora företag. Alla onödigt komplexa funktioner är borttagna för att ge enkel installation och hantering.

Kostnadseffektivitet innebär inte bara att lösningen är otroligt prisvärd. Det innebär även att den snabba och enkla installationen är viktiga faktorer som bidrar till lönsamheten. Somliga callcenter kan ta flera dagar eller till och med veckor att konfigurera. Aastras lösning är redo att användas inom några timmar.

MiVoice 400 Call Centre

Professionell samtalsdirigering är en viktig framgångsfaktor för att skapa och upprätthålla lönsamma affärsrelationer. Genom att använda innovativa callcenterlösningar kan företag förbättra konkurrenskraften och affärerna.

Tekniska detaljer:

För administration av upp till 150 handläggare

För att skapa ett obegränsat antal specialteam Inga särskilda hårdvarukrav

Stöder alla nuvarande Windows-operativsystem (Windows 7, Vista, XP Professional, Windows Server 2003 och 2008, 32 och 64 bitar – CCS kräver Windows 7)

Fullständig integration med kommunikationsservern Aastra 400, förinstallerad version finns för applikationsservern

Kontakta oss via mail: info@svanstromstelecom.se

Eller via telefon 070-547 38 80

Copyright 2008 Svanströms TeleCom AB.