logga_svanstrom1 ok kopieraSvanströms TeleCom AB

                          

                                              

            

                            

                                                                        

                                                                                                       

    

 Till Kontakta oss formulär>   Till Beställning telefoner fasta o DECT>  

   
HEM
PRODUKTER
PARTNERS

<Till produkter

 

 

 

BusinessPhone datortelefoniplattformar

Med Aastra BusinessPhone datortelefoniplattformar (CT-plattformar) kan du kombinera telefoner och datorer och få konkurrensfördelar. På dessa plattformar kan avancerade datortelefonitillämpningar byggas till kraftfulla lösningar som effektiviserar verksamheten och möjliggör nyskapande tjänster.

 

CT-plattformarna för BusinessPhone är utformade för att enkelt kunna tas i bruk. Lösningen går ut på att integrera

datorer och telefoner i ett och samma nätverk. Med andra ord smidig och flexibel integrering av röst- och datakommunikation. Systemet gör det möjligt för dig att på ett mycket flexibelt sätt tillgodose olika behov. Om du vill få ännu fler fördelar erbjuder Aastra också lösningar för integrering av datortelefoni med IP-telefoni (Voice over IP) och för användning av mobila enheter. Lösningen innebär att du kan bygga en kraftfull plattform som hjälper de anställda att kommunicera och ge service åt kunderna på ett mer effektivt sätt.

 

Softphone.

Använda datortelefoni med BusinessPhone

 

BusinessPhone och BusinessLink är en datortelefonilösning för IP-nätverksintegrering enligt TSAPI-standard. Dessutom ger TAPI Bridge möjlighet att använda datortelefonitillämpningar som följer TAPI gränssnittsstandarden.

 

• Med BusinessLink: Kopplas BusinessPhone-systemet via en datortelefoniserver samman med företagets LAN-nätverk, vilket möjliggör användning av TSAPIkompatibla tillämpningar i hela nätverket. För anslutningen av BusinessPhone-systemet till BusinessLink-servern går det att välja mellan en seriell port eller en direkt-IP-koppling. Direkt-IP-anslutningen ger möjlighet att placera datortelefoniservern var som helst inom företaget. Ingen ytterligare programvara eller ytterligare datortelefonilicenser från andra leverantörer behövs – inte heller några extra servrar. Under arbetet med systemet har särskild tonvikt lagts vid att det ska vara enkelt att installera och konfigurera.

 

Datortelefoniservern kan köras antingen på företagets

befintliga server eller på en särskild dedikerad server. Den

kan också installeras direkt på den integrerade

applikationsservern i BusinessPhone. Denna har utformats för att göra det så enkelt som möjligt för kunderna att börja använda nyskapande tillämpningar.

 

Slutligen är BusinessLink kompatibelt med en terminalservermiljö, vilket möjliggör flexibilitet för de

tillämpningar som används, till exempel vid användning

av tunna klienter, Internet, mobila enheter och avancerat

stöd för Free Seating.

 

• Med TAPI Bridge: Kan Microsoft TAPI-tillämpningar

användas med klienter i BusinessLink-systemet. På så

sätt kvarstår hela flexibiliteten i Windows-nätverksmiljön

samtidigt som TAPI-lösningarna kan telefonianpassas

med den beprövade BusinessLink-plattformen som grund. Lösningen innebär stora fördelar eftersom den är stabil och lätt att driftsätta.

 

• Tillämpningsstyrd samtalsstyrning: Dirigeringen av

inkommande och utgående samtal kan styras av

datortelefonitillämpningen (med utgångspunkt exempelvis i klockslag, information om det inkommande samtalet eller avdelningens scheman).

 

Omdirigering av definierade samtal på begäran: Med

utgångspunkt exempelvis i uppringarens nummer eller

kundidentitet kan samtal automatiskt kopplas till den

lämpligaste användaren, ACD-gruppen eller handläggaren. Detta kan till exempel gälla särskilt viktiga samtal eller kunder.

 

Stöd för särskilt kommunikationssystem: Detta gör det

möjligt att effektivt använda sådana funktioner i integrerade system som går utöver online-telefoni. Det

mest avancerade exemplet är stödet för integrerade

röstmeddelanden som möjliggör Unified Messaging.

 

Nätverkskommunikation: Datortelefoni kan användas i

privata företagsnätverk. De viktigaste tillämpningarna som stöds av BusinessLink för Windows är de följande:

 

• BackStage: En omfattande applikation som effektiviserar affärskommunikationen och som integreras med befintlig standardinfrastruktur, till exempel MS Outlook™.

 

BusinessPhone Slim Unified Messaging: Gör det möjligt

att kombinera röst-, text- och faxmeddelanden med dina vanliga e-postmeddelanden.

 

Katalogtjänster: Ett gränssnitt till BusinessPhone SQLkatalogen och ett LDAP-gränssnitt till andra databaser.

Information om vem som ringer, baserat på telefonnumret, visas i datortelefoniprogram och på BusinessPhone-bordstelefoner.

 

BusinessPhone Operator Suite och Call Center Assistant: En uppsättning användbara verktyg för telefonister och handläggare på callcenter.

 

• TSAPI-kompatibla datortelefonitillämpningar: Integrerar

speciallösningar från partners.

 

 

 

Funktioner och mervärde

 

Med BusinessLink för Windows kan datortelefoni

användas i företag via TCP/IP-nätverksplattformar som

ger en intelligent koppling mellan BusinessPhonesystemet

och företagets datorsystem. Klientstationerna för

datortelefoni ansluts till CT-servern via IP eller LAN. Det

finns stöd för upp till 80 klientstationer i BusinessPhonesystemet i kontorsmiljön, och för upp till 40 handläggare i callcenter. Ytterligare anknytningar kan övervakas av telefonisten.

 

Anknytningarna kan vara fasta, trådlösa eller mobila.

Kombinationen av mobilitet och tillgång till alla funktioner

vid skrivbordet med datortelefoni ger särskilda fördelar.

Följande huvudfunktioner finns i BusinessLink:

 

• PC-baserad telefoni: Telefonfunktioner kan styras med

tangentbord och mus i stället för med telefonen. Några

exempel på funktioner är uppringning via namn och enkel hantering av samtalstransport. Telefonfunktionerna är tillgängliga via alla nätverksanslutna datorer och samtalen kan hanteras av servern, vilket ökar möjligheterna för stöd för andra applikationer. Några exempel på detta är gruppsamarbete och free seating.

 

• Samtalsbaserat dataurval: Med hjälp av  samtalsinformation (till exempel A-nummer) hämtas kunddata (lokalt eller distribuerat). Uppgifterna kan sedan automatiskt visas i ett popupfönster på användarens datorskärm.

 

• Samdistribution av röst och data: Information som

hämtats av en handläggare under ett samtal kan överföras till en chef eller kollega eller visas parallellt för denna om samtalet överförs eller ändras till ett konferenssamtal.

 

• Samordnad samtalsövervakning: Samordnad loggning

av relaterad information i telefon- och datorsystemet.

Detta gör det exempelvis möjligt att skapa rapporter med försäljningssiffror för en viss produkt och relatera dem till hur många och hur långa samtal som ringts gällande produkten (telefonmarknadsföring).

 

TAPI Bridge kan användas som tillval till BusinessLink,

och gör det möjligt att använda TAPI-kompatibla

tillämpningar i nätverket, genom konvertering av TSAPIprotokollet till TAPI-API:er (Application Programming

Interface). Det finns stöd för upp till 80 klientstationer i

kontorsmiljön, enligt kapaciteten i BusinessLink för Windows.

 

Funktionerna i TAPI Bridge liknar huvudfunktionerna i BusinessLink.

 

Följande tillämpningar stöds av TAPI Bridge:

 

• TAPI-kompatibla tillämpningar: Till exempel kan MS

Phonedialer, MS Outlook™ och SAP-Phone ”telefonianpassas” med hjälp av en nätverksplattform

med en datortelefoniserver.

 

 

Ringa från datorn

Att utnyttja datorns och telefonens kombinerade fördelar

börjar med möjligheten att ringa från kontorsprogram, t.ex. MS Outlook. Denna enkla integrering innebär att de anställda kan utnyttja sin tid mer effektivt. BusinessPhone

ger möjlighet till LAN-baserad integrering med BusinessLink och TAPI Bridge.

 

Mervärde för företaget

Kommunikationen effektiviseras med Unified Messaging,

genom kombination av röstmeddelanden och datormeddelanden och möjlighet till direkt återuppringning i en och samma ingångspunkt. Du får tillgång till ett stort antal funktioner för dataintegrering, från popupfönster till namnvisning. Med hjälp av det användarvänliga gränssnittet skapas en flexibel och effektiv arbetsmiljö där du får tillgång till både grundläggande funktioner, mer avancerade alternativ och fullskaliga scenarier med datortelefoni, IP och mobilitet.

 

Mervärde för callcenter och för telefonister

Där det finns särskilda behov inom samtalshanteringen

erbjuder Aastra olika datortelefonilösningar anpassade

för behoven hos små och medelstora callcenter och för

telefonister på företag.

 

Integrering med andra program

Programvaruutvecklare och leverantörer får stöd för att

integrera sina program med Aastra system för

företagskommunikation. Detta betyder att du oavsett hur

specialiserade dina krav är kan komplettera BusinessPhone och systemets tillämpningar med den ytterligare datortelefoniprogramvara du behöver.

 

Växa med BusinessPhone

BusinessPhone-systemen för datortelefoni möjliggör

skalbara lösningar för 1–80 avancerade datortelefonianvändare, eller för 40 flexibelt tilldelade

handläggare i olika grupper inom ett callcenter.

Allt eftersom verksamheten utvecklas är det enkelt att lägga till lösningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 Svanströms TeleCom AB.