logga_svanstrom1 ok kopieraSvanströms TeleCom AB

                          

                                              

            

                            

                                                                        

                                                                                                       

    

 Till Kontakta oss formulär>   Till Beställning telefoner fasta o DECT>  

   
HEM
PRODUKTER
PARTNERS

<Till produkter    <Mobile/Fixed Remote Extension    

 

MOBILE EXTENSION

Mobile Extension

 

Användbarhet och kostnadskontroll

Tänk dig att kunna integrera alla mobila användare och reducera den dubblerade infrastrukturen för fast telefoni och tillhörande driftkostnader.

 

Mobile Extension Client är en terminalklient som ger automatisk åtkomst till Aastra Mobile Extension. Lösningen gör det möjligt för mobila användare att tillämpa kortnummer samt att, i kombination med Aastra Mobile Extension, använda vanliga växeltjänster som om de ringde från en vanlig växelanslutning.

 

Mobile Extension är en del av Aastras kommunikations-system som gör att mobiltelefonanvändare ingår som en naturlig del av företagets kommunikationsnätverk. Den harmoniserade kommunikationsstrukturen medför flera fördelar för alla användarkategorier, däribland kunderna, vid kommunikationen med personer inom organisationen.

 

Den här klientlösningen utgör ett komplement till det nuvarande sättet att integrera Mobile Extension, genom intelligent styrning i det mobila operatörsnätet eller genom stegvis samtalsinitiering i telefonen. Om initieringen sker i telefonen kan den utföras manuellt eller mer eller mindre automatiskt, beroende på vilken telefon som används.

 

 

Mobile Extension

 

Mobile Extension är den tjänst i Aastra-växeln som integrerar mobiltelefoner med företagets växel och

kommunikationsnätverk. Ett samtal som kopplas från en mobiltelefon med Mobile Extension upprättas i tre steg. Först upprättas ett samtal från mobiltelefonen till växeln. Därefter upprättas ett samtal från växeln till mottagaren och slutligen kopplas de två samtalen samman.

 

Användaren ringer samtal genom att slå numret precis som vanligt, med hjälp av knappsatsen, samtalsloggen eller

telefonboken. I det här skedet kontrollerar Mobile Extension Client om det uppringda numret ska kopplas direkt eller via växeln. Om samtalet ska kopplas direkt hanteras det som ett vanligt GSM-samtal. Om samtalet däremot ska kopplas via växeln ringer klientapplikation först upp växeln för autentisering. Sedan genomförs det andra och det tredje uppringningsmomentet och ett samtal upprättas. Samtalskopplingen i tre steg sker automatiskt och dolt för användaren i klientapplikationen.

 

När användaren tar emot ett samtal via sitt kontorstelefonnummer koppas det till mobiltelefonen via företagsväxeln.

Här krävs ingen interaktion med applikationer i telefonen.

Om användaren av någon anledning inte vill använda Mobile Extension-funktionen för ett utgående samtal kan han eller hon enkelt avaktivera klientapplikationen. Samtalet kopplas då som ett helt vanligt mobiltelefonsamtal.

 

Applikationen känner dessutom av när användaren befinner sig utanför operatörens nätverk (vanligen när användaren är utomlands). Den informationen kan användas för automatisk avaktivering av klienten för att optimera kostnaderna vid roaming i andra operatörers nätverk och när användaren befinner sig utomlands.

 

Sony Ericssons Symbian-baserade telefoner är utrustade med en så kallad Corporate Telephony-funktion. Funktionen är till för underlätta användningen av Mobile Extension.

 

I och med lanseringen av Mobile Extension Client finns nu samma typ av funktion för Mobile Extension även tillgänglig i de flesta andra Symbian-baserade telefoner på marknaden. Tack vare den här funktionen kan samtalsinitiering och samtalsdirigering med Mobile Extension hanteras automatiskt och öppet för användaren direkt i telefonen. Användaren kan nu välja mellan flera olika mobiltelefoner med funktioner för Mobile Extension – från mellanklasstelefoner till exklusiva smartphones och särskilda företagstelefoner.

 

Hög användbarhet är avgörande för alla mobila lösningar. Tack vare Mobile Extension Client har användare och kunder nu tillgång till två mycket bra alternativ vid tillämpning av en Mobile Extension-lösning eller One Phone-lösning.

 

Tack vare att Mobile Extension Client ger dirigeringsfunktioner i telefonerna sker implementeringen oberoende av mobiloperatörernas tillgänglighet och priser på dirigeringstjänster. Kunderna kan även i fortsättningen använda sig av privata nätverk och konomivägvalstjänster för vissa av mobiltelefonsamtalen.

 

 

Installation och konfiguration

Mobile Extension Client är en applikation som körs på Symbian OS. För att applikationen ska kunna aktiveras måste den inst lleras på telefonen och konfigureras med rätt data.

Installation och konfiguration av relevanta data hanteras centralt av distributören. Distribution och installation av applikationens programvara och konfigurationsdata hanteras med OTA (Overthe-Air) via GSM/SMS och GPRS.

När Mobile Extension Client väl har installerats fungerar lösningen självständigt utan någon central anslutning.

 

 

Telefoner som kan användas

Applikationen kan användas på operativsystemet Symbian och är anpassad efter användar-/applikationsgränssnitt:

– UIQ från Symbian (används av Sony Ericsson)

– Nokias 60-serie (standardtelefoner)

 

 

Krav för mobiltelefonnät

– Standard-GSM-abonnemang (som betalas i förskott eller i efterskott)

– Aktiverad GPRS-tjänst i telefonen

– Korrekt CLIP (Calling Line Identification Presentation) från mobiloperatören till växeln.

 

 

 

Kontakta oss via mail: info@svanstromstelecom.se   eller   telefon 070-547 38 80 

 

Copyright 2008 Svanströms TeleCom AB.