logga_svanstrom1 ok kopieraSvanströms TeleCom AB

                          

                                              

            

                            

                                                                        

                                                                                                       

    

 Till Kontakta oss formulär>   Till Beställning telefoner fasta o DECT>  

   
HEM
PRODUKTER
PARTNERS

<Till BusinessPhone          

 

 

Det finns en BusinessPhone för alla.

 

Eftersom vi vet att olika företag har olika behov.

Små och medelstora företag behöver samma avancerade kommunikationssystem som stora företag, och det till ett pris

som passar dem. Det finns i dag över 100 000 BusinessPhone-system med sju miljoner linjer runtom i världen. Detta

har vi uppnått tack vare våra erfarenheter av att utveckla IP-system, vår applikationsplattform och vår strävan efter att

användaren ska kunna vara fullständigt mobil.

 

Med BusinessPhone från Aastra kan du välja mellan en mängd olika kommunikationssystem, från digital telefoni till

IP-telefoni och SMS. Och med en tillgänglighet på 99,999 procent kan du som IT- eller telefoniansvarig sova lugnt om

natten. Den här investeringen lönar sig!

 

 

Nedan följer en presentation av några av funktionerna i BusinessPhone-systemen.

 

Mobile Extension

Med Mobile Extension får ditt företag tillgång till samma funktioner och tjänster via mobiltelefonen som via den fasta telefonen på kontoret. Det innebär att dina medarbetare är tillgängliga hela tiden och att de slipper tänka på att vidarekoppla och överflytta samtal.

När de är upptagna kopplas samtalen till receptionist eller till en annan medarbetare och de kan sköta sin närvarohantering precis lika enkelt som på kontoret.

Dina medarbetare kan alltså delta aktivt i arbetsgruppen

även när de befinner sig på resande fot.

 

 

Distansarbete

BusinessPhone är en utmärkt lösning för företag där

medarbetarna arbetar mycket utanför kontoret. Det blir

allt vanligare med distansarbete och därför behövs den

här typen av kommunikationslösningar.

Med BusinessPhone får medarbetarna tillgång till samma funktioner hemma som på kontoret via en fast telefon eller en mobiltelefon. Vår lösning ger dem möjlighet att arbeta hemifrån och ändå delta i arbetsgruppen.

 

 

Integrated Application Server (IAS)

Med hjälp av en IAS-server kan du införa applikationer

på ett ekonomiskt och flexibelt sätt. Servern kör

BusinessPhone-applikationerna via Microsoft®

Windows® Server 2003. När du väl har installerat

serverkortet är det mycket enkelt att lägga till och

uppdatera applikationer. Du behöver inte underhålla

några andra komponenter än de som ingår i

BusinessPhone-systemet, och IAS-kortet hanteras via

fjärrunderhåll och fjärruppgradering.

 

 

BackStage Platinum

Tänk dig ett system som ger förbättrad kommunikation

och kundservice och som alla på företaget kan använda

på ett enkelt sätt. Det är precis vad du får med BackStage

Platinum, en 32-bitars applikation som är kompatibel med Windows™ XP och Vista. Lösningen kan integreras med program som Microsoft® Outlook®, Excel®, Word och Access, som därmed aktiveras för telefoni.

 

BackStage Platinum är en programbaserad

kommunikationslösning (med CT och VoIP) som utökar

CT-plattformen i BusinessPhone. Systemet omfattar samtalshantering och företagstelefoni, SMStjänst,

kommunikationsprofiler, närvarohantering och dataintegration, samtidigt som det ger ökad effektivitet

och underlättar samarbetet inom företaget. En av de

främsta fördelarna är att systemet kan integreras i en

befintlig infrastruktur.

 

BackStage kan användas med IP-telefoner, digitala,

trådlösa och analoga kommunikationsenheter samt

mobiltelefoner. Lösningen kan självklart även användas

på datorer, i webbläsare och på handdatorer.

 

 

Operator Suite – företagsväxeln i datorn

NOW 2007 för BusinessPhone är ett kraftfullt och effektivt verktyg för växeltelefonister som innehåller effektivare uppringningsfunktioner, katalogkontroll, meddelandetjänster och hantering av närvaroinformation. Med alla dessa funktioner i en enda dator kan ditt företag ge både kunder och personal överlägsen service!

 

NOW 2007 för BusinessPhone samverkar med

BusinessPhone-systemet via en CT-länk. Telefonisten kan utnyttja tiden effektivare och på så sätt ge bättre service till kunder som ringer till företaget samt till medarbetare som ringer på anknytningar inom företaget.

 

 

ACD (Automatic Call Distribution)

ACD-lösningen som redan är en del av BusinessPhone stöder upp till 40 handläggare, uppdelade i åtta ACD-grupper. Varje handläggare kan ingå i flera grupper.

Dynamiska köer och konfigurerbar samtalsdistribution gör

ACD-funktionen i BusinessPhone ACD till en färdigpaketerad

callcenterlösning.

 

 

Call Centre Supervisor

Callcenterlösningen i BusinessPhone är baserad på ACD systemet (Automatic Call Distribution) och är en central del i BusinessPhone. En av de grundläggande modulerna i cellcenterapplikationen är CCS (Call Centre Supervisor). CCS används för att utvärdera och analysera de enskilda handläggarna i callcentret i realtid. Och de ytterligare funktionspaket som finns tillgängliga för BusinessPhone kan skapa mervärden, exempelvis en Windows-applikation med användarvänlig koppling mellan telefonen och funktioner i Windows. Den här funktionen uppskattas ofta av handläggarna.

 

CCSS (Call Centre Supervisor Statistics) är mycket lämpligt

för snabba och globala utvärderingar. De integrerade statistik- och administrationsapplikationerna ger arbetsledaren tillgång till data i realtid och även en möjlighet att skapa prognoser. Och vid behov kan callcenterapplikationen i BusinessPhone när som helst utökas.

 

 

Fri rörlighet inom företagets lokaler

Aastra har under många år varit en ledande tillverkare och utvecklare av DECT-system. All vår erfarenhet har använts vid utvecklingen av DECT-lösningarna för Aastra

BusinessPhone.

 

DECT

DECT-tekniken (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) ger dig en säker och tillförlitlig anslutning till en basstation, oavsett mängden trafik inom

ett begränsat område.

 

DECT-anslutningar går via bredband och kan erbjuda avsevärt bättre ljudkvalitet än mobiltelefoner. Med ett

radionätverk med flera punkter och bred täckning går det alltid att nå dig inom företagets lokaler.

IP-telefoni

Med BusinessPhone integreras data och telefoni via

IP-telefoni. Systemen integreras med hjälp av ett

plugin-kort, vilket även möjliggör VoIP (Voice over IP).

IP-telefoni med BusinessPhone är en klok investering för

små och medelstora företag.

 

Fördelarna för ditt företag är förstås kostnadsbesparingarna, men även att ni kan utnyttja företagets datainfrastruktur på ett bättre sätt och använda applikationer via nätverket.

Kommunikationslösningar med full integration av röst och data ger ökad effektivitet, mindre systemadministration och betydligt snabbare och smidigare kundservice.

 

För företag med kontor på flera olika platser kan det bli

mycket lönsamt att övergå till IP-telefoni och utnyttja de

många funktionerna i BusinessPhone och vår storskaliga

kommunikationslösning MX-ONE™. Med hjälp av företagets IP-nätverk kan ni då skapa ett fullständigt telefoninätverk.

 

 

Gemensamma nätverk för lokalkontor

BusinessPhone är även den perfekta lösningen för lokala kontor som ingår i ett större nätverk. Om företaget exempelvis har ett stort huvudkontor och flera små lokalkontor kan BusinessPhone integreras i nätverket. BusinessPhone kan integreras med kommunikationssystem från andra leverantörer med hjälp av IP-telefoni på samma sätt som Aastras MX-ONE™.

 

 

Ge din BusinessPhone tillgång till dagens SIP-möjligheter

Aastras SIP-ISDN-gateway är en kostnadseffektiv

 

VoIPmediegateway som ger dig tillgång till en anslutning

mellan ISDN och SIP. På så sätt kan du låta dina befintliga

BusinessPhone-system dra nytta av de nya funktionerna

för SIP-trunking och låta dem fungera antingen som ett

komplement eller ett alternativ till traditionella PSTNtjänster.

Företaget får alltså möjlighet att ansluta till SIP-leverantörernas nät via sina egna BusinessPhone

ISDN-gränssnitt.

 

 

Computer Telephony (CT)

Med BusinessPhones CT-plattform får små och

medelstora företag tillgång till en mängd funktioner som normalt endast finns i betydligt större system.

Tack vare kombinationen av telefoni och data, och därmed

även datorapplikationer, kan medarbetarna arbeta mer

effektivt i en strukturerad miljö.

 

Tänk på alla små företag som missar viktiga samtal på grund av att de är underbemannade. Med hjälp av CT-applikationerna i BusinessPhone slipper ditt företag den här typen av problem och företaget blir mer konkurrenskraftigt.

 

 

Röstbrevlåda, e-post och fax

Med Unified Messaging kan medarbetarna komma åt

röstbrevlåda, e-post och fax i en enda inkorg. Oavsett

om de befinner sig hemma, på resande fot eller på

kontoret kan de nå röstbrevlådan bara de har tillgång

till e-post. De kan öppna, lyssna på, spela upp och

vidarebefordra röstmeddelanden precis lika enkelt som

med vanliga e-postmeddelanden.

 

Aastras flexibla och ekonomiska Unified Messaginglösningar

kan lätt integreras med befintliga BusinessPhone-system. Tack vare att lösningen kan integreras med Microsoft® Outlook® och Lotus Notes via BackStage kan medarbetarna öppna meddelanden på ett enkelt och intuitivt sätt. När de befinner sig på resande fot kan de hålla sig uppdaterade med hjälp av SMS.

 

 

Unified Messaging

Unified Messaging är till för företag med användare som reser mycket och som måste kunna kontakta medarbetare och kunder oavsett var de befinner sig. Med Unified Messaging är det enkelt att hantera meddelanden i BusinessPhone-system.

 

 

SIP-DECT

Tekniken SIP-DECT sammanför rörlighet med VoIP-nätverk.

Den är baserat på två tekniker:

 

- VoIP (Voice over IP): rösttrafik överförs i IP-datanätverk

till IP-basstationer.

 

- DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications): en beprövad teknik för att överföra rösttrafik från IP-basstationer till mobila enheter (trådlöst).

 

Det är även möjligt att installera DECT-radionätverk med flera punkter för bred täckning där det finns datakablar. Detta kan även göras vid fjärrkontor som sedan kopplas samman med VPN-nätverk (Virtual Private Network).

 

 

Dra nytta av fördelarna med DECT och VoIP

För att du samtidigt ska kunna dra nytta av fördelarna med IP-nätverk och DECT-teknik har Aastra skapat en kombinerad DECT-/WLAN-basstation (RFP = Radio Fixed Part) som ett tillägg till rena IP-DECT-basstationer.

Det gör att du kan använda infrastrukturen både för att

administrera röst (DECT) och datakommunikation (WLAN).

 

IP-DECT-basstationerna (RFP L32 IP och RFP L34 IP) och den kombinerade DECT-/WLANbasstationen

(RFP L42 WLAN) ansluts som IP-terminaler till nätverket. Rösttrafiken överförs sedan till basstationen med VoIP och sedan trådlöst som DECT från basstationen. Basstationerna även i utomhusversion.

 

SIP-DECT är mycket lämpligt för företag som redan använder VoIP-tekniker och vill ansluta stora företagslokaler till kommunikationssystemet.

Här vill vi speciellt peka på mervärdet av att alla möjligheterna i Aastra BusinessPhone, som till exempel

närvaro, kan integreras. SIP-DECT är dessutom felsäkert

och ger säker åtkomst till administration.

 

 Broschyr: Aastra BusinessPhone - En guide till morgondagens telefoni 

 

 

Kontakta oss via mail: info@svanstromstelecom.se   eller   telefon 070-547 38 80 

 

 

Copyright 2008 Svanströms TeleCom AB.