logga_svanstrom1 ok kopieraSvanströms TeleCom AB

                          

                                              

            

                            

                                                                        

                                                                                                       

    

 Till Kontakta oss formulär>   Till Beställning telefoner fasta o DECT>  

   
HEM
PRODUKTER
PARTNERS

<Till produkter

 

Liten ordlista

 

När man pratar om teknik är det ibland oundvikligt att använda ord och begrepp som kan vara svåra att förstå.

Vi har därför sammanställt en ordlista över den vanligast förekommande bredbandsterminologin.

 

Accessnät

Den del av ett tele- eller datakommunikationsnät, som når in i abonnentens fastighet och som denna utnyttjar för att få åtkomst till annat nät eller nätet som helhet.

 

Accesswitch

Den dataväxel som abonnenterna och dess datorer (PC, IP-telefonidosa och tv-box) ansluts till.

Accesswitchen betjänar i regel en hel fastighet. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

En teknik för hög överföringskapacitet med digital teknik på befintligt telenät med koppartråd. Tekniken bygger på assymetrisk dataöverföring där överföringshastigheten till abonnent (nedströms) är högre än från abonnent (uppströms).

 

ADSL

En teknik för snabbare datatrafik över vanliga telefonledningar.

 

Aktiv utrustning

Den ofta övervakningsbara och elförsörjda utrustning som kopplar samman de olika delarna av nätet.

Jfr med passivt nät.

 

Analog

Metoder för att representera data (värden) steglöst och kontinuerligt, med mellanvärden. Exempel är vanlig fotografering och traditionell telefoni. Analoga data måste omvandlas till digital form för att man ska kunna bearbeta dem i en dator.

 

Anslutningspunkt

Plats där möjlighet finns att ansluta dator eller nät till Internet eller annat nät. I trådlösa nät syftar anslutningspunkt på basstation.

Heter på engelska access point.

 

Asymmetrisk

Asymmetrisk kommunikation innebär att överföringskapaciteten är högre i riktningen in till abonnenten än ut från abonnenten.

 

Backbonenät

Backbonenätet (stamnätet) är det kraftiga nät från vilket övriga nät, t ex stadsdelsnätet grenar ut sig från.

 

Bandbredd

Vid datakommunikation anger bandbredd överföringskapaciteten. Den anges i antal överförda bit per sekund, vanligen kbit/s eller Mbit/s. Ordet bandbredd är hämtat från radioteknik, där det syftar på frekvensomfång; stort frekvensomfång (bredd) ger stor kapacitet för dataöverföring. Uttrycket bandbredd anger inte hastighet utan kapacitet i en överföring, ungefär som lastkapaciteten hos en långtradare eller personbil, vilka färdas med samma hastighet, anger respektive fordons överföringskapacitet. Heter på engelska bandwidth. Best effort (Leverans efter bästa förmåga) Ett nät som erbjuder anslutna datorer/användare ”best effort” lämnar inga garantier vad gäller fördröjningar etc utan levererar tjänsten efter bästa förmåga. Detta är en fundamental princip för många tjänster på Internet.

 

Bit

Bit är förkortning för Binary Digit, binär siffra. 1 bit = en etta eller en nolla. En bit är den minsta informationsmängd en dator kan hantera.

 

Blogg

Kortform för webblogg, logg eller dagbok på webben. Blogg är en webbsida med ett eller flera avgränsade ämnen, där presentation sker i kronologisk ordning med det mest aktuella överst. En del bloggar har formen av dagbok, andra är länklistor eller diskussionslistor. Bloggar kan vara personliga och knutna till en person eller publika och knutna till ett bredare innehåll. Bloggar kan vara ideella eller kommersiella

 

Brandvägg

Hinder mot oönskad kommunikation mellan olika datornät eller datorer, främst mot intrång i dator eller lokalt datornät. En brandvägg kan vara antingen hårdvara i form av bredbandsrouter eller ett program som installeras på din dator.

Heter på engelska firewall.

 

Bredband

Nät med hög överföringskapacitet. Vad som är ”hög” varierar dels över tiden, dels med olika myndigheters, organisationers, företags och personers uppfattning.

IT-infrastrukturutredningen (SOU 1999:85) och FNorganet Internationella teleunionen sätter gränsen vid minst två megabit per sekund i båda riktningarna.

Heter på engelska broadband.

 

Bredbandsrouter

En produkt som kan installeras för att dela internetanslutning mellan flera datorer. Innehåller ofta brandvägg för att öka säkerheten.

 

Bredbandstelefoni

Vanlig telefoni som använder bredbandsanslutningen i stället för traditionell kopparanslutning.

 

Bredbands-tv

Digital-tv distribuerad över bredbandet istället för via kabel-tv eller via det marksända tv-nätet.

 

Browser

Se webbläsare

 

Byte

1 Byte=8 bit. Byte är en grupp om åtta bitar och den mängd som krävs för att kunna sätta samman ett tecken.

 

Chat, chatta

Chat, eller att chatta, är en skriftlig dialog i realtid på Internet, dvs man kommunicerar direkt med varandra över Internet genom att skriva på tangentbordet. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) En standard för att automatiskt konfigurera datorernas internetadress. Innebär att du slipper konfigurera din dator eller bredbandsrouter för att nå Internet.

 

Digital

Metod för att representera data (värden) med siffror. Exempel är digital fotografering och datakommunikation.

Det binära talsystemet med ettor och nollor, som används i datorer, är digitalt. En fördel med digital data är att informationen kan kopieras många gånger utan att informationen försämras.

 

Digital-tv

Ett sätt att överföra tv via digitala nätverk. Fördelen är att bilden blir bättre och att man kan sända fler kanaler samtidigt.

 

DNS (Domain Name Server)

System som översätter domännamn till IP-adresser.

 

Domän

Ett sätt att namnge och gruppera datorer, som är anslutna till Internet. Namnen är hierarkiskt uppdelade i domäner, som går från mindre grupper till allt större.

Ett exempel på en domän (ett domännamn) är svanstromstelecom.se

 

E-mail, e-post

Elektronisk post, meddelande som skickas mellan användare i datornät. Själva meddelandet kallas e-brev, e-meddelande eller mejl (även engelska e-mail eller mail används). I e-postadresser på webben delar tecknet @ (snabel-a) av adressen i en namnadress före snabel-a och en domänadress efter snabel-a.

Exempel på e-postadress: info@svanstromstelecom.se

 

Ethernet

Standard för lokala nät (LAN), som kan användas med de flesta typer av datorer. Finns med olika överföringskapacitet. Ethernet är den vanligaste tekniken i lokala nät

 

FAQ

Frequently asked questions, ofta ställda frågor.

Lista med ofta ställda frågor och svar för en webbplats, ett datorprogram och liknande, som ska hjälpa användare till rätta.

 

Fastighetsnod

Utrymme i fastigheten som användes för utrustning som sammanbinder alla lägenheter i fastighetsnätet.

 

Fastighetsnät/LAN

Local Area Network. Ett nät för digitalt kommunikation, förbinder en fastighets alla bostäder eller lokaler i ett sammanhängande nät. Detta nät kan innehålla från två till många hundra datorer.

 

Fastighetsswitch

Se accesswitch.

 

Fiberoptisk kabel

Kabel med hårstråtunna glasfiberledningar som leder ljuspulser i ljusets hastighet.
En kabel brukar innehålla cirka 100 fibrer

 

FTP (File Transfer Protocol)

En standard för att överföra datafiler över Internet.

 

FTTH (Fiber To The Home)

Fiber till hemmet, det vill säga optofiber in i bostaden.

 

Gbit/s

Gigabit per sekund. Måttenhet vid dataöverföring på 1 000 000 000 bit per sekund. Förkortas Gb/s, Gbit/s och Gbps.

 

Infrastruktur (för datatrafik)

Är en fysisk grund som måste finnas för att datatrafik/kommunikation ska vara möjlig.
Att bygga infrastruktur (projektering, installering och driftsättning av bredbandsnät) kan man likna vid en VVS-installatör som projekterar och sedan installerar värmeledningar och vattenrör i en fastighet och ser till att systemet fungerar.

 

IP-adress

IP-adressen är unik för varje dator som är uppkopplad på nätet och som gör det möjligt att få kontakt med andra datorer.

 

ISDN

Integrated Services Digital Network . Är en förbindelse via vanliga telefonledningar med en kapacitet på upp till 128 Kbit/s

 

ISP

(Internet Service Provider) Internetleverantör

 

Mbit/s

Megabit per sekund, ett mått på hur många databitar (8 databitar = 1 byte = 1 tecken) som överförs på en sekund. Mega = 1 miljon.
För att överföra en fil som är 1 MB (megabyte) på en sekund behöver du ha en överföringskapacitet på ca 10 Mbit/s.

 

MSP

(Management Service Provider) En leverantör som tillhandahåller eller hyr ut programvaror för företagsledning.

 

Redundans

Innebär att nätet är byggt på ett sådant sätt att om en kabel eller växel skadas så väljer signalerna en annan väg. Skadan ska i princip inte kunna slå ut kommunikationen.

 

Stadsnät/MAN

Metropolitan Area Network. Ett nät som förbinder en stads alla geografiska delar.

 

Streaming

En signal - ljud eller bild går direkt från sändarn till mottagare, utan att lagras någonstans emellan.

 

TCP/IP

Är det kommunikationsprotokoll som hela Internet växt fram ifrån och som idag tillämpas även i de flesta företagsnät. TCP (Transport Control Protokoll) IP (Internet Protokoll) är ett sätt att hantera och adressera datatrafiken. Enkelt uttryckt håller TCP reda på paketets storlek och beskaffenhet medan IP har hand om själva adresseringen.

 

Voice over IP

Teknik för att digitalisera och distribuera mänskligt tal i ett datanätverk.

 

VPN

(Virtual Privat Network) är ett hårdvara som gör det möjligt att skapa skyddad och kodad trafik, sk. tunnlar i t ex stadsnätet

 

Överlämningspunkt (ÖP)

Den punkt som förbinder fastigheten med stadsnätet. Förbindelsen görs via en sk. switch till vilket fastighetsnätet kopplas.

 

 

 

Kontakta oss via mail: info@svanstromstelecom.se

Eller via telefon 070-547 38 80

 

Copyright 2008 Svanströms TeleCom AB.