logga_svanstrom1 ok kopieraSvanströms TeleCom AB

                          

                                              

            

                            

                                                                        

                                                                                                       

    

 Till Kontakta oss formulär>   Till Beställning telefoner fasta o DECT>  

   
HEM
PRODUKTER
PARTNERS

<Tillbaka till HEM

 

 

 

Svanströms TeleCom AB,s miljöpolicy

 

Vi arbetar för att minimera all påverkan på miljön genom ständiga förbättringar i våra leveranser av kompletta lösningar för telekommarknaden.

 

 

Vi arbetar ständigt för att:

 

– Uppfylla kundkrav, miljökrav enligt lagstiftning och andra relevanta krav

 

– Hantera avfall säkert och ansvarsfullt

 

– Minska förbrukning av naturresurser och utsläpp, bland annat med stöd av effektiva transporter och kommunikationer

 

– Uppträda och arbeta på ett ansvarsfullt sätt ur miljösynpunkt

 

– Samverka med leverantörer och kunder i syfte att minska den totala miljöbelastningen genom att bland annat välja miljöanpassade kemikalier, maskiner och arbetsmaterial.

 

Copyright 2008 Svanströms TeleCom AB.