logga_svanstrom1 ok kopieraSvanströms TeleCom AB

                          

                                              

            

                            

                                                                        

                                                                                                       

    

 Till Kontakta oss formulär>   Till Beställning telefoner fasta o DECT>  

   
HEM
PRODUKTER
PARTNERS

<Till produkter     Till Kampanj Nättjänster och Centrex>

 

Ingående Bastjänster        

Nummerpresentation (CLIP)

Den uppringande partens nummer presenteras på din telefon, förutsatt att denna är utrustad för tjänsten. Nätet sänder alltid ut numret inklusive riktnummer utan inledande nolla. Om du får ett samtal från Stockholmsnumret 123 45 67 presenteras det alltså som 81234567 på din telefon. Samtal från en växelanknytning presenteras antingen med växelnshuvudnummer eller med anknytningsnumret, beroende på hur växeln är konfigurerad.

 

Subadressering (SUB)

Den uppringande parten sänder en teckensträng på max 20 tecken och kan på så sätt adressera exempelvis en specifik terminal som är praansluten via din server. Subadressen hanteras inte av telenätet utan endast av den anslutna utrustningen.

 

 

Tillvalstjänster

Direktval (DDI)

Gör det möjligt att ringa direkt till en anknytning i din växel utan att gå via telefonist.

Direktval finns i 10-, 100- och 1000-nummerserier.

 

Gruppnummer (LH, TH)

Ett gemensamt telefonnummer för två eller flera kanaler. Vilken ledig kanal som kommer att utnyttjas för ett inkommande samtal till gruppnumret beror på vilken sökordning som definierats för anslutningen.

Det finns möjlighet att få max 8 gruppnummer per anslutning.

 

Extranummer (MSN)

Utöver huvudnumret som ingår i abonnemanget kan du komplettera med max 30 nummer till.

De behöver inte ligga i nummerföljd.

 

Meddelandeöverföring (UUS)

Möjliggör sändning av information mellan terminalerna under uppkopplingsfasen, under samtalet eller under nedkopplingsfasen. Tjänsten finns i tre olika utföranden med något olika egenskaper.

Alla tre ingår i leveransen.

 

Permanent blockering mot nummerpresentation (CLIR)

Förhindrar ditt nummer att presenteras hos den du ringer upp.

Tjänsten fungerar från/till kunderna i Telias nationella telefoninät samt de andra nationella och internationella operatörer som Telia slutit avtal med.

 

Tillfällig blockering mot nummerpresentation (CLIR)

Hindrar per samtal att ditt nummer presenteras. Om du har tjänsten Permanent blockering mot nummerpresentation är ditt nummer alltid skyddat mot presentation. Du ska i så fall inte använda denna tillfälliga blockering.

 

 

 

Till Prislistor för Telia Företagsavtal>

 

 

 

Kontakta oss via mail: info@svanstromstelecom.se

Eller via telefon 070-547 38 80

 

Copyright 2008 Svanströms TeleCom AB.