logga_svanstrom1 ok kopieraSvanströms TeleCom AB

                          

                                              

            

                            

                                                                        

                                                                                                       

    

 Till Kontakta oss formulär>   Till Beställning telefoner fasta o DECT>  

   
HEM
PRODUKTER
PARTNERS

<Till produkter           <Till Aastra CMG Mobile Klient för Android 

Funktionalitet i CMG Lite 7.5 för BusinessPhone

CMG Lite 7.5 för BusinessPhone är en paketerad kontakthanterings- och telefonistplatslösning anpassad för små och medelstora företag.

Paketet består av telefonistapplikationen CMG NOW, avsedd för upp till 3 telefonister, samt kontorsanvändarapplikationerna CMG Office Web och Office Quick för upp till 300 användare.

CMG NOW omfattar ett stort antal funktioner vilka ger telefonisterna stöd för att prestera högsta kvalitet. Den logiska strukturen och utformningen gör det lätt att komma i gång och utgör samtidigt ett kraftfullt verktyg för att hantera stora trafikvolymer. I CMG NOW har funktionerna för samtalshantering, närvaro och tillgänglighet kopplats ihop till ett system.

CMG Office Web är ett mångfacetterat verktyg som gör det möjligt att effektivt samverka med kollegor. Via webbgränssnittet sätter man sin närvaro– och aktivitetsprofil samt styr hur inkommande samtal skall hanteras. Verktyget innehåller dessutom en organisationskatalog med kollegornas närvaroinformation.

Med CMG Office Quick kan kontorsanvändaren, via en ikon i systemfältet i Windows, snabbt komma åt de vanligaste funktionerna för hantering av närvaroinformation.

Som tillägg kan Ni erbjudas ytterligare tre applikationer:

 Kalenderkoppling (Aastra CMG Calendar Connection)

 Möjlighet att hantera sin kontaktinformation via mobiltelefonen (Aastra CMG Mobile Client)

 Besökshantering (Aastra CMG Visit)

CMG NOW

 Aktuell information om anställdas tillgänglighet och aktivitetsstatus.

NOW-systemet ger telefonisten tillgång till de senast uppdaterade närvaro- och

tillgänglighetsuppgifterna för alla anställda. Telefonisten har full översikt över aktiviteter

och vidarekopplingar för alla som är registrerade i CMG-databasen.

Med NOW kan telefonisten skicka olika typer av meddelanden som CMG Servern stödjer

t.ex. e-post eller SMS.

 Snabba svar, snabb koppling.Telefonisten får en automatisk pop-up/flashbild där aktuell

aktivitetsprofil och vidarekopplingsställe visas för den anknytning som rings upp.

 Ett effektivt sätt att hantera stora volymer av samtal

 Linjestatusinformation i realtid. Med hjälp av denna funktion kan telefonisten se aktuell linjestatus för anknytningar.

 Användarvänlig design baserad på telefonisternas krav.

CMG Office Web

 Användarvänligt webbgränsnitt

 Flexibel och avancerad sökning på kollegor

 Individuell konfiguration av kontaktprofil och aktiviteter via ”Mina inställningar”

 Administration av besökare i CMG Visit

 Quick Info-katalog med stöd för presentation av webb-sidor

CMG Office Quick

 Erbjuder snabb hantering av närvaroinformation

 Personlig lista med fördefinierade aktivitetsprofiler

 CMG Quick ligger alltid synlig med en ikon i datorns systemfält

Tilläggsapplikationer

 CMG Calendar Connection

Applikationen Calendar Connection användas för att synkronisera e-kalendern och göra

kalenderinformation till aktiviteter som blir synliga i alla övriga CMG applikationer. Med hjälp

av aktivitetsinformationen kan telefonisten se om en användare är tillgänglig för att svara på

ett samtal eller inte.

 CMG Mobile Client

CMG Mobile Client är en Java baserad mobilklient som gör det möjligt för

kontorsanvändaren att hantera sin kontaktinformation via mobiltelefonen.

 CMG Visit

Visit är ett besökshanteringssystem för planering, registrering och hantering av besökare. I

Visit ingår funktioner såsom; självregistrering av besök, automatisk utcheckning via

streckkodsläsare samt utskrift av besöksrapporter. De senare är viktiga om t.ex. en brand

skulle uppstå och byggnaden måste utrymmas.

Kontakta oss via mail: info@svanstromstelecom.se

Eller via telefon 070-547 38 80

Copyright 2008 Svanströms TeleCom AB.