logga_svanstrom1 ok kopieraSvanströms TeleCom AB

                          

                                              

            

                            

                                                                        

                                                                                                       

    

 Till Kontakta oss formulär>   Till Beställning telefoner fasta o DECT>  

   
HEM
PRODUKTER
PARTNERS

< Till Finansiering  

Hyra produkter och tjänster via TeliaSonera Finance AB

Våra erbjudanden

Att välja en finansieringslösning i stället för att äga teknisk utrustning har många fördelar. Du frigör kapital som kan användas för mer offensiva investeringar. Dessutom blir det enklare att hänga med i den snabba teknikutvecklingen. Här ser du vilka fördelar som våra fyra baserbjudanden kan ge dig.

Hyra

Vårt erbjudande Hyra innebär att vi samlar allt som behövs för er kommunikationslösning i ett enda avtal och på en enda, anpassad faktura. Där kan exempelvis hårdvara, mjukvara, engångskostnader, tjänster och service ingå. Du kan uppgradera eller successivt byta ut er utrustning inom ramen för avtalet.

Produktblad

Hyra mobiltelefoner

Vi förser era anställda med mobiltelefoner inom ramen för ett samlat hyresavtal. Du vet exakt vad hyran för hela avtalsperioden blir. Allriskförsäkring och serviceavtal finns som tillval och telefonerna kan spärras över nätet om de kommer på avvägar.

Produktblad

Hyra - Ramavtal

Ett ramavtal är i grunden ett vanligt hyresavtal, men det ökar din handlingsfrihet om du inte från början vet hur mycket utrustning du behöver och utrustningen anskaffas löpande. I ramavtalet sätts en limit och en upphandlingstid som är anpassad till den tänkta utrustningen och den tidsperiod då du planerar att införskaffa den.

Produktblad

Sale & LeaseBack

Äger företaget redan en teknisk plattform med återstående ekonomisk livslängd? Då kan du frigöra kapital som kan bidra till förnyelse, tillväxt och ökad konkurrenskraft. Vi köper er utrustning till bokfört värde eller rimligt marknadsvärde. Sedan hyr du tillbaka hela infrastrukturen mot en månadsavgift över valfri betalningsperiod.

Produktblad

Kontakta oss via mail: info@svanstromstelecom.se

Eller via telefon 070-547 38 80

Copyright 2008 Svanströms TeleCom AB.