logga_svanstrom1 ok kopieraSvanströms TeleCom AB

                          

                                              

            

                            

                                                                        

                                                                                                       

    

 Till Kontakta oss formulär>   Till Beställning telefoner fasta o DECT>  

   
HEM
PRODUKTER
PARTNERS

<Till produkter     Anslutning mot växlar>     Direktval>      

 

 

 

Telia SIP-anslutning (SIP2)

OBS!

Telia SIP 2 släcks ner 2017-04-30 och ersätts av Telia Entry

2017-05-01... Så se till att byta anslutningsform före det datumet.

Telia SIP-anslutning 2.0

Telia SIP-anslutning 2.0 är en produkt som ger Företagskunder möjlighet att förena IP-telefoni (VoIP) med behovet av en egen växel (PBX).

Med IP-telefoni och någon av bärarna Telia Bredband Start, Telia Bredband Plus och Telia Prolane,  kan kunden utnyttja en modern IP-växels alla fördelar och kan kommunicera via det vanliga PSTN-nätet.

Telia SIP-anslutning lämpar sig för:

  • Kunder som har behov av en egen växel med kapacitet för 4-40 samtidiga externa samtal (1-255 direktvalsnum

  • Kunder som idag har en växel med 2-4 ISDN Duo, DA10 eller upp till 2st ISDN Multi.

 

Bra att veta

Anslutningar

Följande anslutningar från Telia ger möjlighet till prioriterat tal och därmed garanterad kvalitet:

– Telia Bred band Pro

– Telia Bredband Plus

– Telia Bredband Start

På Telia Bredband Plus och Telia Prolane skall den Gateway som Telia levererar med Telia SIP-anslutning, konfigureras med egen publik IP-adress.
Glöm inte att beställa publik IP-adress, om kund inte redan har detta.

OBS! Endast ovanstående bredbandsanslutningar från Telia stödjs i Telia SIP-anslutning 2.0.

Det här ingår

– Koppling av befintliga nummer och nummerserier mot den nya sip-anslutningen

– Total anslutbarhet till det allmänna telenätet

– Extern trafik via Telia

– Administrationsfunktion på Mina Sidor på Arbetet

– Nummerpresentation (CLIP)

– A-nummer visning

– Permanent blockering mot nummerpresentation (CLIR)*

– Vidarekoppling direkt (CFU)*

– Vidarekoppling per samtal (Call Deflection)*

– Vidarekoppling vid ej svar (CFNR)*

– Vidarekoppling vid upptaget (CFB)*

– Schemalagd vidarekoppling*

– Tandemringning* (innebär att inkommande samtal styrs till två eller flera svarsställen samtidigt, t.ex. den vanliga anknytningen och mobilen)

– Gateway (anslutningsmodem)

• 1 port för analog telefon

Tillvalstjänster

– Sammanhängande nummerserie (10 eller 100 nummer)

– Enstaka nummer (extranummer)

– Nummer från andra riktnummerområden

– Hemligt nummer

– Spärr in* (kallas även vit lista); innebär att endast samtal från godkända nummer kopplas fram

– Spärr ut* (kallas även räckviddsbegränsare); blockerar möjligheten att ringa vissa typer av samtal

Växlar

Telia SIP-anslutning stödjer de flesta vanligt förekommande ip-växlarna på marknaden.

Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Service

Våra avancerade övervakningssystem och automatiska servicetjänster gör att de flesta störningar är avhjälpta

innan du upptäckt dem.

Telefoniutrustning

Du eller din underleverantör är ansvarig för att hanteraden anslutna ip-växeln och annan telefoniutrustning.

Prisavtal

För den externa telefonitrafiken från ditt företag kan du välja något av våra förmånliga prisavtal.

Fördjupad beskrivning – Begränsningar

  • Avgränsningar: Kunden behöver lämplig CPE, t.ex. en IP-PBX (IP-växel) som stödjer SIP-anslutning och är kompatibel med tjänsten.
  • Förutsättningar: En förutsättning för Telia SIP-anslutning är att kunden har en bredbandsanslutning med tillräcklig bandbredd från Telia. Med Telia Bredband Start, Telia Bredband Plus, Telia ProLane Asymmetrisk eller Telia ProLane kan tjänsten levereras med prioriterat tal, vilket höjer kvalitén på talet.

I tjänsten ingår en GW Intertex IX78 (router) som kopplas in mellan kundens utrustning och bredbandsaccessen.

  • Förenklingar gällande Telia SIP-anslutning mot Bredbandsaccess från Telia.

En order av Telia SIP-anslutning med bärartjänst från Telia innebär att Bärartjänsten konfigureras automatiskt för att erhålla prioriterat tal (QoS).Kombinationer: Telia SIP-anslutning kan inte kombineras med Telia Digital-TV på samma anslutning.

Telia Röstbrevlåda och Telia Kod kan inte erbjudas till Telia SIP-anslutning.

  • Produktpåverkan (Förval, 00, NP, Prefix): Tjänsten innebär automatiskt förval Telia. Det går alltså inte att kombinera tjänsten med förval hos annan operatör. Val av operatör via prefix fungerar heller inte på denna tjänst.

Anslutning av kundutrustning

Telia SIP-anslutning erbjuds över följande bredbandstjänster med prioriterad taltrafik:

  • Telia ProLane
  • Telia ProLane Asymmetrisk
  • Telia Bredband Plus
  • Telia Bredband Start

 Telia SIP 2.0 Prislista>

 

 

Kontakta oss via mail:

 

info@svanstromstelecom.se

Eller via telefon 070-547 38 80 

 

Copyright 2008 Svanströms TeleCom AB.