logga_svanstrom1 ok kopieraSvanströms TeleCom AB

                          

                                              

            

                            

                                                                        

                                                                                                       

    

 Till Kontakta oss formulär>   Till Beställning telefoner fasta o DECT>  

   
HEM
PRODUKTER
PARTNERS

<Till Produkter    

 

Flexi Tid

I korthet

 

Flexi Tid är ett talsvarsbaserat system för tidbokning, istället för att köa inkommande samtal bokar systemet in tider för återuppringning.

Den inringande bestämmer självtidpunkt för uppringning, vilken sedan sker från ett webbgränssnitt.

 

Flexi Tid ger avlastning

 

Genom att “vända på kön” och istället ringa kunden på

en i förväg inbokad tid avlastas din telefonväxel. Köande

samtal innebär hög belastning på inkommande telefonledningar, helt i onödan. Uppringning på planerad

tid ger ett effektivt nyttjande av telefonväxeln men även

av din personals och kundens tid. Många som ringer under en kort tid ger naturligt en kö, med Flexi Tid kan du planera samtalen med kunderna och slipper köbildning.

 

Slut på ständigt ringande telefoner

  

Eftersom Flexi Tid tar emot alla inkommande samtal slipper du ständigt ringande telefoner. Det blir helt enkelt tyst, du ringer istället upp kunden vid en i förväg bokad tidpunkt. Kunden sköter själv sin bokning utan att ditt arbete påverkas eller att du blir störd.

 

Så här fungerar det

 

Flexi Tid är talsvarsbaserat, vilket innebär att kunderna

kan ringa dygnet runt, långt innan du börjat för dagen. Det innebär även att flera kunder kan ringa samtidigt, betydligt fler än du kan hantera manuellt, med andra ord ökad service mot kunden.

Du kopplar in Flexi Tid mot din telefonväxel och styr inkommande telefonnummer till systemet.

Kunden ringer samma telefonnummer som tidigare men får nu, via en talsvarsdialog, möjlighet att boka en tid för uppringning istället för att hamna i telefonkö.

Bokningarna kunderna gör lagras i en databas och du som handläggare ansluter dig till systemet via en vanlig webbläsare. Logga in och du ser samtalslistan med de inbokade samtalen, tidpunkt för uppringning samt det telefonnummer kunden angivit. Har du aktiverat

personnummer/kundnummer funktionen visas även denna uppgift i samtalslistan.

Klicka på “Ring” och systemet kopplar automatiskt

upp samtalet åt dig, enkelt, bekvämt och utan risk för felringning. Om kunden inte svarar eller är upptagen kan du “lägga tillbaka” samtalet i samtals-listan för att försöka senare. Får du kontakt med kunden försvinner samtalet från samtalslistan så snart du avslutat samtalet. Systemet loggar automatiskt alla lyckade och misslyckade samtal i en historiklogg.

Du kan även själv skriva anteckningar för varje samtal, vilka även de sparas i historikloggen.

Du administrerar Flexi Tid via det gemensamma webbgränssnittet AdmiTal Web, där du kan lägga upp bemanningsschema, ange olika egenskaper för svarsstället, lägga till eller ta bort handläggare, ta fram statistik mm.

 

Enkelt att installera

 

Flexi Tid är ett centralt digitalt talsvarssystem som an anslutas till alla telefonväxlar. Du behöver inte göra några installationer av program eller utrustning vid din arbetsplats, det enda du behöver är en dator och en vanliga telefon. Du är inte bunden av en viss arbetsplats utan väljer helt fritt.

Du kan således även arbeta från t.ex. bostaden.

 

 

Flexi har massor att erbjuda...

 

• Flexi Presentity – komplett hänvisnings- och röstbrevlådesystem med talad hänvisning, webbgräns

snitt, fax, konferens, röststyrd telefonist mm

 

• Flexi Voice – komplett system för talad hänvisning

med integrerad röstbrevlåda, fax, röststyrd telefonist

mm

 

• Flexi Conference – telefonkonferenssystem

 

• Flexi CC – Contact Center för avancerad hantering

av samtal, Epost, SMS samt fax, med grafiskt

gränssnitt samt integration med CRM

 

• Flexi Tid – talsvarsbaserad tidbokning

 

• Flexi Fax – Fax2Mail och Mail2Fax

 

 

Kontakta oss via mail:

 

info@svanstromstelecom.se

Eller via telefon 070-547 38 80

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0009

 

 

Samtalslistan visar vilka kunder som bokat och när de önskar bli uppringda.

 

 

Mängder av fördelar

• Passar alla telefonväxlar

• Central installation – ingen utrustning vid arbetsplatsen,

befintliga telefoner kan användas

• Talsvarsbaserat – öppet dygnet runt

• Integrerad köfunktion – boka eller vänta

• Webbgränssnitt – både för handläggare och admin.

• Helt digitalt – snabbt och exakt

• Skalbart – passar alla behov

• Arbeta från valfri arbetsplats

• Automatisk uppringning

• Stöd för nummerpresentation

• Stöd för person-/kundnummer

• Kunden bokar själv tidpunkt för återuppringning

• Inbyggd röstbrevlåda om kunden saknar tonval

• Inbyggt bemanningsschema – vecko-/helgdagar

• Inbyggd statistik- och historikfunktion

• Ärendeval – med prioritering

• Köfunktion – integrerat

• VIP-funktion– integrerat ? Tekniska data

• Operativsystem server - Windows 2008/2003/XP

• Operativsystem arbetsplats - WindowsXP

• Databasmotor - MS SQL

 

 

• Integration med växel - Ja, CSTA, Sopho CTI, TAPI och Corba

• Telegränssnitt växel - PRI/BRI

• Röstkort - Dialogic

• Antal talkanaler- 2-480 per system

• Webbgränssnitt för administration - Ja

• Webbläsare - Explorer/Mozilla Firefox

• Web-teknik för Handläggar Web - AJAX

• Gränssnitt inringande kund - Tonval

• Inbyggd röstbrevlåda - Ja, obegränsat antal medd.

• Inbyggd hjälp - Ja, för handläggare och admin.

• Stöd för A-nummer - Ja

• Stöd för personnummer - Ja

• Antal svarsställen - Obegränsat

• Antal handläggare/svarsställe - Obegränsat

• Stöd för automatisk uppringning - Ja, via CTI

• Bemanningsschema - Ja

• Stöd för om-/avbokning - Ja

• Köfunktion - Ja, integrerad

• Ärendeval - Ja, med prioritering

• Stöd för framtida bokningar - Ja

• Max antal bokningar/A-nr - 1-99 st

• Max antal bokningar/person-nr - 1-99 st

• Max antal dagar framtida bokning - 0-28 dagar

• Begränsning av framtida bokningar - Ja, 0-100%

• Statistik-/Historikfunktion - Ja

• Rättighetshantering användare - Ja

• VIP-funktion - Ja, med förtur

 

Copyright 2008 Svanströms TeleCom AB.